Posts by: admin

On 2011/03/19 By

Hos oss ges varje barn möjlighet att arbeta ostört
och utvecklas i sin egen takt.

Enligt den pedagogik som utvecklats av Maria Montessori är lärarens uppgift att vara lyhörd och uppmärksam på varje barns individuella utveckling och med hjälp av särskilt material erbjuda aktiviteter som svarar mot barnets mognad och intresse.

Genom […]

Continue Reading
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.