Hur fungerar föräldrakooperativet?

Här hos oss på Regnbågen erbjuds du som förälder och ni som familj en sällsynt möjlighet att vara en del av era och våra barns vardag. Du får inte bara en insyn i ditt eget barns vardag utan även i det pedagogiska arbetet, allt på en liten och familjär förskola med mindre barngrupper, hög vuxentäthet [1], låg personalomsättning och engagerade föräldrar.

Det engagemang som behövs av varje familj är:

  • Närvaro vid de ungefär två kooperativmöten som hålls varje termin.
  • Deltagande i en av två städdagar per termin.
  • Deltagande i din arbetsgrupps uppgifter [2].
  • Att kunna tjänstgöra på förskolan vid behov (varje familj har jour ca 4 gånger per termin, allt enligt ett på förhand uppgjort schema).

Men naturligtvis finns det möjlighet att göra så mycket mer om du bara vill. Hör med Sociala Gruppen och hjälp till med att anordna en föräldrafest, till exempel!

[1] Regnbågen har 4,6 barn per vuxen. Rikssnittet ligger på 5,3.
[2] Som nyblivna medlemmar kommer ni vara en del av den så kallade fastighetsgruppen, vars uppgift består av det lågintensiva underhåll lokalen och den lösa inredningen kräver (förutsatt att ni inte besitter någon annan talang som gör er bättre lämpade i en annan arbetsgrupp).