Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken bygger på barnens egna utveckling där barnens nyfikenhet och upptäckarglädje tas tillvara.  Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt är två av de viktigaste förutsättningarna.

Målet för aktiviteterna i montessoriförskolan är att lägga grunden till egenvärde och självtillit.  Dessutom skall varje barn utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Nyckelorden är:
· Arbetsglädje
· Hänsyn till andra / empati
· Kreativitet
· En bestämd tanke bakom varje verksamhet
· Frihet att välja sysselsättning och att arbeta i egen takt
· ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” – en väg till självständighet
· Rätt stimulans i rätt tid
· Ta ansvar för sina handlingar

Barnets inre drivkraft
Grunden till Maria Montessoris filosofi ligger i att hon antog att barnet bär på en inre drivkraft att bygga upp sig själv i en miljö av frihet och kärlek. Maria Montessori ansåg att barnet spontant försöker utveckla sig själv. För att förklara barnets självuppbyggande förmåga antog Maria Montessori att människan inom sig, redan före födseln, har ett mönster för sin psykiska utveckling. Det vill säga en förutbestämd plan för barnets utveckling.

Enligt den pedagogik som utvecklats av Maria Montessori är lärarens uppgift att vara lyhörd och uppmärksam på varje barns individuella utveckling och med hjälp av särskilt material erbjuda aktiviteter som svarar mot barnets mognad och intresse.

Montessorimaterial- en god hjälp i inlärningen.
För att kunna möte barns behov av aktivitet och motorik utvecklade Maria Montessori arbetsmaterial för olika mognadsstadier och intresseriktningar. Materialet är inte det viktigaste i pedagogiken, men det är till god hjälp. Montessoris idé om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta. Matematikmaterialet t ex ger barn en taluppfattning och tydliga begrepp om räkneoperationer. När ett barn väl har förstått ett moment, är det dags att lämna materialet och lösa uppgifter på abstrakt väg.
I ett Montessorirum finns material både för praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Alltifrån skokräm och putstrasor till sinnrikt material, som tränar logiskt, matematiskt tänkande. Material, som övar upp skrivförmåga, språkkänsla och grammatik. Men också saker, som låter barnen träna syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Ofta arbetar små barn sensoriskt med det. Sedan använder äldre barn samma material för intellektuell förståelse. De flesta material är självrättande. Barnen får uppleva tillfredsställelsen av att själva se, att de lyckats med en uppgift.

I en Montessorigrupp är lärarens uppgift därför inte i första hand att förmedla kunskap. Snarare att observera barnen och vara uppmärksam på varje barns behov. Att ge den stimulans, som svarar mot varje barns mognad och intresse.

Läraren berättar, beskriver, stimulerar till diskussion och nya frågeställningar. Visar var kunskap finns att hämta och visar hur materialet skall användas för att ge meningsfull träning. Sedan gäller det för barnet att arbeta självständigt med sin uppgift.

Fakta hämtat från Montessoriförbundetshemsida: www.montessoriforbundet.se

 

 

Comments are closed.