Arbete i lugn och ro med individen i fokus.

Hos oss ges varje barn möjlighet att arbeta ostört och utvecklas i sin egen takt med varje barns individuella utveckling och välmående i fokus.

Små barngrupper med hög personaltäthet

32 barn, 3 avdelningar med 8 pedagoger ger varje barn större chans att utveckla sig i sin takt, utifrån sina förutsättningar och behov.

Familjär förskola i form av ett föräldrakooperativ

Vilket ger dig som förälder en unik insyn i ditt eget barns vardag och även i det pedagogiska arbetet.

Hos oss ges varje barn möjlighet att utvecklas i sin egen takt.

Maria Montessori visste vad varje förälder vet – att alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära sig nya saker. Precis som föräldrar världen över märkte hon även att barnens intresse varierar med ålder och mognad.
Maria Montessori upptäckte att:

  • inlärning som anpassas efter barns utvecklingsstadium går lättare.
  • man bäst tar tillvara barns spontana lust för arbete genom att låta det egna intresset vara motiv nog för att söka kunskap.
  • barn har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en intressant uppgift.
  • barn som vill lära sig något nytt, upprepar övningen om och om igen.

Pedagogens roll är därför att agera vägledare åt barnet på dess färd mot kunskap för att under denna färd uppmuntra samt stimulera barnets självständiga utforskande och kunskapsskapande. Allt enligt barnets egna villkor och förutsättningar, i en omgivning anpassad för barnet. Detta är den pedagogiska grunden för vår förskola.

Läs mer om Montessoripedagogiken och Regnbågen här samt under fliken ”Montessoripedagogik” ovanför.

Montessoriförskolan Regnbågen i Älvsjö Ekonomisk förening är en föräldrakooperativ montessoriförskola. Förskolan är med i kommunens barnomsorgsplan och vi arbetar efter förskolans läroplan Lpfö -98.

Föreningen startade 1982 som deltidsförskola och hette då Brännkyrka intresseförening för Montessori. Nu är vi en heltidsförskola med 32 barn och tre avdelningar.

Lär dig mer om Montessorimaterial på våra Öppna Hus eller på www.montessoriforbundet.se!

Antagningen till Regnbågen görs i turordning i de olika åldersgrupperna. Vi strävar efter att varje grupp ska ha en bra sammansättning.

Stockholms Stads ramtider för förskolor är 6.30 – 18.30. Montessoriförskolan Regnbågens öppettider regleras utifrån våra medlemmars behov av barnomsorg. För närvarande är våra öppettider 7.30 – 16.45. Vi sommarstänger under fyra veckor i juli.

 

Comments are closed.