Arbete i lugn och ro

Arbete i lugn och ro

Hos oss ges varje barn möjlighet att arbeta ostört och utvecklas i sin egen takt.
Solstrålen 1-3 år

Solstrålen 1-3 år

På Solstrålen arbetar man främst med att stimulera barnens sinnen och se till varje barns behov.
Regndroppen 3-5 år

Regndroppen 3-5 år

På Regndroppen arbetar man främst med att hjälpa barnen att utforska sin lust till kunskap.

Hos oss ges varje barn möjlighet att utvecklas i sin egen takt.

Maria Montessori visste vad varje förälder vet – att alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära sig nya saker. Precis som föräldrar världen över märkte hon även att barnens intresse varierar med ålder och mognad.
Maria Montessori upptäckte att:

  • inlärning som anpassas efter barns utvecklingsstadium går lättare.
  • man bäst tar tillvara barns spontana lust för arbete genom att låta det egna intresset vara motiv nog för att söka kunskap.
  • barn har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en intressant uppgift.
  • barn som vill lära sig något nytt, upprepar övningen om och om igen.

Pedagogens roll är därför att agera vägledare åt barnet på dess färd mot kunskap för att under denna färd uppmuntra samt stimulera barnets självständiga utforskande och kunskapsskapande. Allt enligt barnets egna villkor och förutsättningar, i en omgivning anpassad för barnet. Detta är den pedagogiska grunden för vår förskola.

Läs mer om Montessoripedagogiken och Regnbågen här samt under fliken ”Montessoripedagogik” ovanför.

Montessoriförskolan Regnbågen i Älvsjö Ekonomisk förening är en föräldrakooperativ montessoriförskola. Förskolan är med i kommunens barnomsorgsplan och vi arbetar efter förskolans läroplan Lpfö -98.

Föreningen startade 1982 som deltidsförskola och hette då Brännkyrka intresseförening för Montessori. Nu är vi en heltidsförskola med två avdelningar; 1-3 år (12 barn) och 3-5 år (20 barn).

Avdelning Solstrålen 1-3 år

På Solstrålen (1-3år) , så arbetar man främst med att stimulera barnens sinnen och se till varje barns behov. Man uppmuntrar lusten att utforska saker och ting i en lugn och förberedande miljö.

Avdelning Regndroppen 3-5 år

Barn är som vi alla vet oerhört nyfikna och vetgiriga och på Regndroppen (år 3-5 år) arbetar man därför främst med att hjälpa barnen att utforska sin egen lust till kunskap och lärande. För att främja detta används bland annat Montessorimaterial som på ett pedagogiskt sätt förklarar det barnen utforskar, t ex färger, former, vikt, volym, bokstäver, siffror. Man arbetar också med olika teman för att öka barnens förståelse för sin omvärld. Exempel på olika teman är solsystemet, vår historia, geografi, hur det ser ut för barn i andra delar av världen, med mera.

Vi har även Mulleverksamhet för de äldsta barnen samt olika naturgrupper för de övriga barnen.

Lär dig mer om Montessorimaterial på våra Öppna Hus eller på www.montessoriforbundet.se!

Antagningen till Regnbågen görs i turordning i de olika åldersgrupperna. Vi strävar efter att varje grupp ska ha en bra sammansättning.

Stockholms Stads ramtider för förskolor är 6.30 – 18.30. Montessoriförskolan Regnbågens öppettider regleras utifrån våra medlemmars behov av barnomsorg. För närvarande är våra öppettider 7.30 – 16.45. Vi sommarstänger under fyra veckor i juli.

 

Comments are closed.