Insats
Då barnet antas till förskolan blir familjen medlem och ska delta i föreningen med en insats som fastställs vid föreningens årsmöte, för närvarande 250 kr. Insatsen erläggs inom 2 veckor efter beviljat medlemskap. Insatsen återbetalas senast 6 månader efter begäran om utträde ur föreningen.

Månadsavgift
Avgiften, som är enligt maxtaxan, debiteras kvartalsvis och innefattar även medlemskap i Montessoriförbundet. Första månaden betalas avgift per påbörjad vecka. Aktuella månadsavgifter per barn se Älvsjö stadsdelsnämnds hemsida

 

Comments are closed.