Verksamhetsförändringar under Covid-19

Verksamhetsförändringar under Covid-19

Kanske tittar du på ny förskola i området och är nyfiken på hur vi jobbar under pandemin? Precis som i övriga samhället har vi på Regnbågen ställt om vår verksamhet för att kunna jobba så smittsäkert som möjligt. Personalen och förskolans fokus har under hela perioden varit att erbjuda en trygg och bra barnomsorg. För att säkerställa att verksamheten kan rulla på med de bästa förutsättningar, har striktare regler införts. Dessutom har en rad förändringar i de ordinarie kooperativa arbetsuppgifterna gjorts, allt för att i största möjliga mån bevara en trygg och utbildande miljö för barnen.

Förskolan följer FHM:s riktlinjer och tar alla restriktioner på största allvar för att undvika situationer som ökar risken för smitta. Några av förändringarna som har införts är att:

  • både personal och barn stannar hemma vid minsta symtom på sjukdom, samt två efterföljande symtomfria dagar.
  • både personal och barn stannar hemma vid bekräftat fall av Covid-19 i familjen.
  • städrutiner har uppdaterats och utökats.
  • verksamheten bedrivs till stor del utomhus.
  • föräldrar begränsar sin tid både i förskolans lokaler och ute på gården.

Styrelsens fokus i pandemin har varit att hålla alla i kooperativet uppdaterade om nya beslut, samt och kanske framför allt: att erbjuda en hållbar verksamhet för dem som jobbar i den genom att stötta på alla sätt det går. Bland annat genom att bygga upp en vikariepool med personer som har insyn i verksamheten och som barnen känner sig trygga med.

Omställningen har varit stor för alla, och tidvis har det varit tufft, men vi är stolta över det gemensamma arbete vi i kooperativet har gjort tillsammans med vår fantastiska personal. Nu fortsätter vi att hålla ut och att tvätta händerna ett tag till.