Arbete i lugn och ro

Arbete i lugn och ro

Hos oss ges varje barn möjlighet att arbeta ostört och utvecklas i sin egen takt.
Solstrålen 1-3 år

Solstrålen 1-3 år

På Solstrålen arbetar man främst med att stimulera barnens sinnen och se till varje barns behov.
Regndroppen 3-5 år

Regndroppen 3-5 år

På Regndroppen arbetar man främst med att hjälpa barnen att utforska sin lust till kunskap.

Välkommen till Montessoriförskolan Regnbågen i Älvsjö

Hos oss är varje barns individuella utveckling och välmående i fokus. Vi har små barngrupper med 12 respektive 20 barn, samt hög personaltäthet och som förälder har du god insyn i verksamhet med möjlighet att påverka.

På Regnbågen ges du som förälder en extra möjlighet att ta del av ditt barns vardag

Enligt Montessoripedagogiken är lärarens uppgift att vara lyhörd och uppmärksam på varje barns individuella utveckling och erbjuda aktiviteter som svarar mot barnets mognad och intresse. Genom lek och stimulans får barnet utlopp för sin fantasi, och den egna förmågan till självständigt lärande tas tillvara.

Denna pedagogiska grundtanke tillsammans med den erfarna personalen och de engagerade föräldrarna gör Regnbågen till en väldigt speciell förskola. Utforska flikarna ovan för att läsa mer om detta!

 

Comments are closed.