Hem

Hem

Välkommen till Montessoriförskolan Regnbågen i Älvsjö

Vi har varje barns individuella utveckling och välmående i fokus. Hos oss är det inte bara fina ord, vi har en verksamhet som svarar mot tanken med engagerad personal och föräldrar, syskonförtur och mindre barngrupper. Hos oss går 32 barn fördelat på åtta pedagoger – det ger varje barn större chans att utveckla sig i sin takt, utifrån sina förutsättningar och behov. Som en del av vårt föräldrakooperativ, ges du som förälder sällsynt stor insyn i verksamheten och en stor möjlighet att påverka.

Montessoripedagogiken går i grunden ut på att vara uppmärksam på varje barns individuella utveckling och att ge stimulans efter mognad och intresse. Den här pedagogiska grundtanken tillsammans med erfaren personal och engagerade föräldrar gör Regnbågen till en unik förskola. 

Frågor om förskolan?

Kontakta förskolechef Tina Knutar på tel. 0700-03 93 21 eller via e-post för att bestämma tid för samtal eller se över möjligheten för besök.    


Foto: stephaniewiegner.com