Arbete i lugn och ro med individen i fokus.

Hos oss ges varje barn möjlighet att arbeta ostört och utvecklas i sin egen takt med varje barns individuella utveckling och välmående i fokus.

Små barngrupper med hög personaltäthet

32 barn, 3 avdelningar med 8 pedagoger ger varje barn större chans att utveckla sig i sin takt, utifrån sina förutsättningar och behov.

Familjär förskola i form av ett föräldrakooperativ

Vilket ger dig som förälder en unik insyn i ditt eget barns vardag och även i det pedagogiska arbetet.

Välkommen till Montessoriförskolan Regnbågen i Älvsjö

Hos oss är varje barns individuella utveckling och välmående i fokus. Vi tror på mindre barngrupper. Därför har vi bara 32 barn på vår förskola fördelat på åtta pedagoger. Det här ger varje barn större chans att utveckla sig i sin takt, utifrån sina förutsättningar och behov. Då vi är ett föräldrakooperativ har du som förälder god insyn i verksamhet med stor möjlighet att påverka.

 

På Regnbågen ges du som förälder en extra möjlighet att ta del av ditt barns vardag

Enligt Montessoripedagogiken är lärarens uppgift att vara lyhörd och uppmärksam på varje barns individuella utveckling och erbjuda aktiviteter som svarar mot barnets mognad och intresse. Genom lek och stimulans får barnet utlopp för sin fantasi, och den egna förmågan till självständigt lärande tas tillvara.

Denna pedagogiska grundtanke tillsammans med den erfarna personalen och de engagerade föräldrarna gör Regnbågen till en väldigt speciell förskola. Utforska flikarna ovan för att läsa mer om detta!

 

Under hösten kan ni besöka förskolan på informationsmöten

8 november kl 9.30-10.30. Osa via e-post senast 2/11

 

 

Comments are closed.