Kooperativet

Kooperativet

Hur fungerar ett föräldrakooperativ?

Att vara med i ett kooperativ har helt klart sina fördelar. Här på Montessoriförskolan Regnbågen har vi lyckats skapa en gruppkänsla och en känsla av tillhörighet utöver det vanliga.

Kooperativet innebär ett större engagemang, men är långt ifrån lika tidskrävande som många verkar tro. På plussidan får du insyn i ditt barns verksamhet på ett sätt som sällan ges. Här vet du tankarna bakom det mesta och du känner pedagogerna på ett lite djupare plan. Du kan också påverka alltifrån vilken mat som ligger på tallriken till vilka sociala aktiviteter vi ska ha på förskolan. Kort sagt, det kräver lite men ger mycket att vara med i vårt kooperativ.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten och arbetsgivaransvaret, medan föreståndaren ansvarar för den dagliga verksamheten. Kooperativet är en ekonomisk förening.

Vad krävs av dig som förälder?

Föräldrarna arbetar gemensamt med driften av verksamheten. Varje familj finns med i en arbetsgrupp, du som nybliven medlem börjar i fastighetsgruppen för att lära känna verksamheten så bra som möjligt. Såvida ni inte har någon talang som behövs i någon annan grupp. I fastighetsgruppen kan det handla om enklare sysslor som att skruva upp en hylla eller att smörja en gnisslande dörr. Så småningom kan er familj komma med i exempelvis kommunikationsgruppen eller sociala gruppen.

För varje familj ingår också att:

– joura enligt ett förutbestämt schema om pedagogerna exempelvis är sjuka

– storstäda (en gång/termin)

– vara med på kooperativmöten (två möten/termin)

– åka till en återvinningscentral (en gång/termin).

Vad innebär jouren? 

Varje familj tilldelas ungefär två jourtillfällen per termin. Har man jour förväntas man rycka in i den händelse att personalen inte är fullt bemannad. Antingen under en hel dag, eller ett par timmar. På plats är du ett stöd för personalen, som har det yttersta ansvaret för barnen. Du kan till exempel få hjälpa till att förbereda för lunchen, läsa sagor eller ställa upp som mumie i den omåttligt populära leken ”mumier och makaroner”. Jourschemat skickas ut i god tid inför varje termin, och med lite framförhållning har du alltid möjlighet att byta eventuella jourdagar som inte funkar med en annan familj.

Det här är verkligen en möjlighet att vara en del av barnets vardag på ett lite annorlunda sätt. Ni får insyn i det pedagogiska arbetet och får höra tankarna bakom varje moment i Montessoripedagogiken, allt på en liten och familjär förskola med mindre barngrupper, hög vuxentäthet (4,6 barn/vuxen mot rikssnittet 5,3), sällsynt låg personalomsättning och engagerade föräldrar.