Hur fungerar föräldrakooperativet?

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten och arbetsgivaransvaret, medan föreståndaren ansvarar för barngruppernas dagliga verksamhet. Kooperativet är en ekonomisk förening. Föräldrarna arbetar gemensamt med driften av verksamheten. Varje familj skall vara representerad och aktiv i minst en arbetsgrupp. Dessutom ingår allmänna göromål, t ex att:

– tjänstgöra på förskolan vid lärarnas ev. frånvaro (enligt schema)

– delta i storstädning av förskolan (en gång per termin)

– delta vid kooperativmöten (ca två möten per termin)

– ta bort återvinning från förskolan (en gång per termin)


 

Comments are closed.