Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken

Allt mer av montessoripedagogiken återfinns numera i läroplanen i Sveriges skolor. Och det är inte så konstigt, den bygger på barnets egna utveckling där det gäller att ta tillvara på barnens nyfikenhet och upptäckarglädje. De två viktigaste förutsättningarna för det är frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt.

Montessoripedagogiken skapades av en av Italiens första kvinnliga läkare, Maria Montessori, under början av nittonhundratalet. I Sverige började pedagogiken spridas ungefär från mitten av nittonhundratalet och framåt, och är numera en betydande del i många förskolor och skolor, oavsett om de är renodlade montessoriverksamheter eller inte.

Grundbultar i montessoripedagogiken:

● inlärning efter barns utvecklingsstadium går lättare
● man tar bäst tillvara på barns spontana lust för arbete genom att låta
intresset leda till att söka efter kunskap
● barn har en fenomenal förmåga att koncentrera sig på en intressant
uppgift
● barn som vill lära sig något nytt upprepar övningen om och om igen.

Montessoriförbundets hemsida kan du läsa mer om montessoripedagogiken och Maria Montessori!