Klagomålshantering

Klagomålshantering

Klagomål på vår verksamhet
Har du klagomål på förskolan? Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter!

1. Kontakta verksamheten
Har du klagomål på något i förskolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig barnskötare eller förskollärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till förskolechefen. Du kan också vända dig direkt till förskolechefen  om du anser att problemet är allvarligt.

2. Kontakta förskolechefen
Prata med förskolechefen om ditt problem eller ditt missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen, som är Styrelsen. 

3. Kontakta huvudmannen

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanteras av personal eller förskolechefen. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt. Du kan lämna ditt klagomål digitalt via den här länken. Det går även bra att skicka dem med e-post till följande adress: styrelsen@montessoriforskolanregnbagen.se

Har du inte möjlighet att skicka ditt klagomål digitalt, skickar du med post hit:
Montessoriförskolan Regnbågen i Älvsjö Ekonomisk Förening
Krattvägen 20
125 32 ÄLVSJÖ

Vad händer efter du lämnat ett klagomål?
När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer då att ske.

Har du frågor om klagomålshanteringen?
Kontakta förskolechef alternativt huvudmannen.
Kontaktuppgifter: 

forskolechef@montessoriforskolanregnbagen.se

styrelsen@montessoriforskolanregnbagen.se

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende?
Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Utbildningsförvaltningen.
Kontaktuppgifter: 

registrator.utbildning@edu.stockholm.se