Test

Montessoriförskolan Regnbågen i Älvsjö Ekonomisk förening är en föräldrakooperativ montessoriförskola. Förskolan är med i kommunens barnomsorgsplan och vi arbetar efter förskolans läroplan Lpfö -11.

Föreningen startade 1982 som deltidsförskola och hette då Brännkyrka intresseförening för Montessori. Nu är vi en heltidsförskola med tre avdelningar; 1-2 år (ca 10 barn), 2-4 år (ca 10 barn) och 3-5 år (ca 12 barn).

Vi strävar efter att barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning, storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Stockholms Stads ramtider för förskolor är 6.30 – 18.30. Montessoriförskolan Regnbågens öppettider regleras utifrån våra medlemmars behov av barnomsorg. För närvarande är våra öppettider 7.30 – 16.45. Vi sommarstänger under fyra veckor i juli.

Hos oss ges varje barn möjlighet att arbeta ostört och utvecklas i sin egen takt. Enligt den pedagogik som utvecklats av Maria Montessori är lärarens uppgift att vara lyhörd och uppmärksam på varje barns individuella utveckling och med hjälp av särskilt material erbjuda aktiviteter som svarar mot barnets mognad och intresse. Genom lek och stimulans får barnet utlopp för sin fantasi, och dess inneboende resurser tas tillvara.

Avdelning Solstrålen 1-2 år
På Solstrålen (1-2 år) så arbetar man främst med att stimulera barnens sinnen och se till varje barns behov. Man uppmuntrar lusten att utforska saker och ting. Denna avdelning fungerar i princip som en vanlig förskola då Montessoripedagogiken främst riktar sig till barn från ålder 3 och uppåt.

Avdelning Snöflingan 2-4 år
På vår nyaste Snöflingan (2-4 år) så påbörjas övergången till Regndroppen med att barnen får arbeta med Montessorimaterial, men även mycket utomhuslek och att fortsätta upptäcka världen.

Avdelning Regndroppen 3-5 år
På Regndroppen (3-5 år) så arbetar man främst med att hjälpa barnen att utforska sin lust till kunskap till hjälp med detta har man olika Montessorimaterial som förklara på ett pedagogiskt sätt de barnen utforskar t ex färger, former, vikt , volym,  bokstäver, siffror. Och inte minst så arbetar man med olika teman som skall öka barnens förståelse för sin omvärld. Genom att man på ett lekfullt sätt får barnen intresserade för t ex solsystemet, vår historia, geografi, pratar om hur det ser ut för barn i andra delar av världen m m. Vi har Mulleverksamhet för de äldsta barnen samt olika naturgrupper för de övriga barnen.

Våra lokaler
Vi har rymliga lokaler på en egen gård med tre rutschkanor, sandlådor, lekborg, träbil, träbåt och en lekkulle. Gården angränsar till en äng och en lekplats där vi har tillgång till gungor.

 

Comments are closed.