Ansökan om plats till vår förskola görs via e-tjänsten Min barnomsorg på www.stockholm.se/forskola (e-legitimation krävs).

Antagning sker efter turordning i kö-listan. Yngre syskon till redan antagna barn har förtur.

Föräldrakooperativet Montessoriförskolan Regnbågen har beviljats undantag från skollagens öppenhetskrav. Läs mer om detta i dokumentet Beslut om avsteg avseende förskolan Regnbågen på förskolans sida hos Stockholms stad.

När ett barn slutar ska platsen sägas upp skriftligen till styrelsen. Uppsägningstiden är 1 månad.

Stadens kontaktcenter kan svara på frågor om ansökningssystemet på telefon 08-508 00 508, och på mejl forskola@stockholm.se

Du kan läsa mer om det gemensamma ansökningssystem här:

http://www.stockholm.se/forskola

Du kan komma i kontakt med Regnbågen på koansvarig@montessoriforskolanregnbagen.se