Antagning och avgifter

Antagning och avgifter

Ansökan om plats till vår förskola gör du via e-tjänsten Min barnomsorg på
Stockholm stads hemsida (kräver e-legitimation). Klicka på den här länken för att komma vidare!

Antagning sker efter turordning i kölistan. Yngre syskon till redan antagna barn har förtur. Har du frågor kring anmälan och kö? Kontakta oss då på forskolechef@montessoriforskolanregnbagen.se

Avgifter

När barnet antas till förskolan blir familjen medlem och ska delta i föreningen med en insats som fastställs vid föreningens årsmöte, för närvarande 250 kr. Insatsen återbetalas senast 6 månader efter begäran om utträde ur föreningen. Avgiften är enligt maxtaxan och debiteras kvartalsvis. Den innefattar även medlemskap i Montessoriförbundet. För aktuella månadsavgifter per barn se Älvsjö stadsdelsnämnds hemsida.