Browsed by
Kategori: Okategoriserade

Hos oss ges varje barn möjlighet att arbeta ostört och utvecklas i sin egen takt. Enligt den pedagogik som utvecklats av Maria Montessori är lärarens uppgift att vara lyhörd och uppmärksam på varje barns individuella utveckling och med hjälp av särskilt material erbjuda aktiviteter som svarar mot barnets mognad och intresse. Genom lek och stimulans får barnet utlopp för sin fantasi, och dess inneboende resurser tas tillvara. Vi har rymliga lokaler på en egen gård med tre rutschkanor, sandlådor, lekborg…

Läs mer Läs mer